Avís Legal

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades: LOPD, li garantim la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organització, empresa aliena o persona distinta a nosaltres.

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), s'informa a tots els nostres usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l'empresa propietària del portal situat en l'adreça d'Internet www.esteticaklersy.com a la secció anomenada "Contacte"

1. Propietat intel · lectual del web
Tots els drets de propietat intel · lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de François Klersy, corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de François Klersy Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

2. Contingut del web i enllaços
En www.esteticaklersy.com no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del nostre domini principal.

3. Actualització i modificació de la pàgina web
François Klersy es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

4. Indicacions sobre aspectes tècnics
En www.esteticaklersy.com no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control de www.esteticaklersy.com. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

5. Tractament de dades de l'usuari
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, François Klersy, informa als seus clients que les dades personals li facilitin no seran cedides a tercers sense autorització expressa de les persones afectades. La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients. François Klersy garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de François Klersy podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic.

6. Seguretat en els accessos
L'accés a les pàgines a través de les quals el client de François Klersy consulti dades personals, sol · liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

7. Legislació i jurisdicció aplicables
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament. Si vol fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar el nostre e-mail de consulta o els telèfons indicats per a aquest fi.